Skip to content

Aweiung vun den Tennis Terrain am “Klenge Brill”

Den 20 Abrëll war Aweiung vun den Tennis Terrain am ” klenge Brill “”Avenue Marie-Adélaïde vun der  Gemeng Munneref zesummen mam Thermal Bad an dem Tennis Club Munneref. En vun den Punkten den CSV Munneref an hirem Walprogramm stoen hat, an zesummen mat der Majoritéit an den aneren Parteien Gemengerot dofir gestëmmt huet. Mir wënschen allen Leit déi dovunner profitéieren vill Erfolleg an Spaass.

Beitrag deelen