Jean-Paul Renckens
61, Pensionär, Altwies
Jean-Paul Renckens

  • Member am Comité vun der CSV

  • Member an der Ëmwelt- a Verkéierskommissioun

  • Pensionär

  • Altwies

  • Alter: 61 Presentatioun
Jean-Paul Renckens
Jean-Paul Renckens

“Mäin Numm ass Jean-Paul Renckens, 61 Joer, ech hunn 2 Kanner, wunnen zu Altwies an sinn an der Pensioun. Säit ville Joren engagéieren ech mech aktiv an der Gemeng Munneref ënner anerem fir Duerfverschéinerung vun Altwies a bei den Pompjeeën. Besonnesch läit mir den kulturellen an historeschen Patrimoine um Häerz, den Ëmweltschutz ass mir wichteg, propper Quellen an eng nohalteg Landwiertschaft sollen eng Prioritéit sinn.”