Gilles Gengler
35, Economiste, Munneref
Gilles Gengler

  • Member am Comité vun der CSV Sektioun

  • Member am Gemengerot

  • Member Finanz- a Sportkommissioun

  • Economiste

  • Munneref

  • Alter: 35 Facebook

 Presentatioun
Gilles Gengler
Gilles Gengler

“Mäin Numm ass Gilles Gengler, 35 Joer, wunnen zu Munneref, sinn Economist a schaffen als Conseiller an enger Bank. Mir leit d’ Veräinsliewen besonnesch um Häerz. Jiddereen soll ënnert beschtméiglechen Konditiounen säin Hobby aus liewe kennen. Ech setzen mech och an fir eng besser medizinesch Betreiung fir all Matbierger , wat zu méi Liewensqualitéit bäidréit.”