Depart vum Tour de France

Départ vum Tour de France de 04. Juli 2017 zu Munneref